Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мобилни комуникационни услуги и оборудване
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
03/01/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/22/2017
Мобилни комуникационни услуги и оборудване
Целта на тази обществена поръчка е набавянето на мобилни услуги за гласова комуникация и пренос на данни в Португалия и в чужбина в роуминг, и оборудване (устройства) за мобилни комуникации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Изисквания: Оферентът трябва да има правните и нормативните възможности за изпълнение на професионалната дейност, необходима за изпълнение на поръчката. Доказателства: Валидно разрешително от Anacom за опериране на мобилни услуги в Португалия (или еквивалентно за другите държави — ако е приложимо).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/01/2018 00:00
29/01/2018 23:59
07/02/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 001-000003
Обявление за поръчка
03/01/2018 00:00