Данни на покана за участие в търг

Please note that the link to the e-Submission Quick Reference Guide for Economic Operators has been updated in the tender specifications to this link: https://webgate.ec.europa.eu/esubmission/assets/documents/manual/quickGuide_en.pdf?ticket=ST-7246365- NmrzLzd3LQIM4gDzzf8rWNKlfVes4f9gsBykGmamwWHY71LD2ITxrpPweD9katzoe2T5WtLTljcnqPniNu3150D- PHslUMVSXYCqJ6iB7Azunq0Q54Ps4zPAzq1e9waTRco0n0iFzgHvAGVA3zaLHJuKAB
Заглавие:
Услуги по поддръжка и придобиване на видео/аудио решения за заседателни зали
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
30/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
05/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/DTS-CORSER/2017/01
Услуги по поддръжка и придобиване на видео/аудио решения за заседателни зали
Целта на тази открита покана за участие в търг е да се сключи рамков договор за доставка, който да предостави широка гама от решения в областта на информационните технологии (хардуер, софтуер и услуги). Оферентите трябва да могат да предоставят пълния набор от решения от основните марки в сектора, а бъдещия изпълнител трябва да осигури уникален интерфейс между производителите и ЕОБХ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/12/2017 00:00
05/02/2018 14:30
06/02/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 250-526270
Обявление за поръчка
30/12/2017 00:00