Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по качеството на ИТ софтуера
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
19/01/2018
Краен срок за получаване на оферти:
05/03/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO/021/17
Предоставяне на услуги по качеството на ИТ софтуера
Обхватът на настоящата покана за участие в търг включва осигуряването на услуги по качеството на ИТ софтуера (ITSQS).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/01/2018 00:00
05/03/2018 13:00
07/03/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 013-024590 Обявление за поръчка 19/01/2018 00:00