Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на одит на приложения за сигурност на информацион...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Дата на публикация в TED:
18/01/2018
Краен срок за получаване на оферти:
08/03/2018
Статус:
Затворена
Информация
AGRI/2017/H1/02
Рамков договор за предоставяне на одит на приложения за сигурност на информационни системи (ISS) и ИТ на разплащателните агенции...
Целта на поръчката е предоставянето на възможности за външен одит с високо професионално качество за ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, за извършване на следните услуги: 1) одити на сигурността на информационните системи (ISS) на разплащателните агенции и евентуално на делегираните органи и координиращите органи в държавите — членки на ЕС, и в държавите — бенефициери по IPARD II, от името на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“; и/или 2) одити на приложения (цялост на данните) на разплащателните агенции и евентуално на делегираните органи и/или координиращите органи само в държавите — членки на ЕС, от името на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
18/01/2018 00:00
08/03/2018 17:00
22/03/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 012-022169
Обявление за поръчка
18/01/2018 00:00