Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на връзка за видео излъчване между Генералния секретариат на Съвета...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
16/01/2018
Краен срок за получаване на оферти:
21/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
UCA 17/067
Предоставяне на връзка за видео излъчване между Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел (Белгия) и...
Целта на откритата покана за участие в търг е сключване на рамков договор за предоставяне на връзка за видео излъчване между прес центъра на Генералния секретариат на Съвета (GSC), Брюксел, Белгия и Европейския конгресен център в Люксембург. Целта е да се свържат горепосочените обекти, така че видео и аудио връзка да може да бъде предавана по време на срещите на Съвета в Люксембург през април, юни и октомври. Видео и аудио сигналите ще се редактират и монтират от прес-службата на GSC за предоставяне на висококачествена аудио-визуална услуга на пресата. За да позволи дистанционна продукция, обхватът на договора покрива предоставянето на 10 Gb/s повторяеми линкове: — Линк на базата на IP технология; — Много ниска латентност; — Без смущения; — Повторяема мрежова пътека; — Оптимизиран за аудио/видео предаване на живо. Доставката и монтажът на оборудване за компресиране се изключват от обхвата на договора.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
16/01/2018 00:00
21/02/2018 17:00
26/02/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 010-017333
Обявление за поръчка
16/01/2018 00:00