Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на транспортни услуги
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
25/01/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/03/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO/023/17
Предоставяне на транспортни услуги
Службата възнамерява да сключи 2 каскадни рамкови договора, които да обхващат осигуряването на всякакви видове услуги, свързани с транспортиране в рамките на Аликанте, Испания, или извън Испания. Затова изпълнителят трябва да има възможности да изпълни исканията на службата във връзка с тези услуги, за всичко, свързано с осигуряването на услуги от шофьори с превозни средства и управление на наемане, закупуване и лизинг на превозни средства, съгласно текущите нужди. Следователно целта на поръчката е да се получат ефективни висококачествени транспортни услуги, било чрез изпълнителя, или в комбинация между ресурсите на изпълнителя и на службата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/01/2018 00:00
N/A
N/A
02/03/2018 13:00
05/03/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 017-034031 Обявление за поръчка 25/01/2018 00:00