Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Съхранение на документация извън обекта и допълнителни услуги
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
20/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
26/04/2018
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2017/23/ST
Съхранение на документация извън обекта и допълнителни услуги
Агенцията изисква осигуряването на сигурно съхранение извън обекта на своите текущи регистри и регистри за предходни периоди във вид на хартиени документи, CD-ROM дискове и ленти; услуги по извличане; услуга за унищожаване на документи в съответствие с графика за съхранение на Агенцията; сканиране на архивирани документи — дигитализация и допълнителни услуги, свързани с управлението на документи, както и, когато е необходимо, напр. мерки за опазване, за да се гарантира целостта на документите, реорганизиране и сортиране на досиета, и всякакви други услуги, които могат да бъдат определени в течение на времето, за да се изпълни политиката за управление на документация на Агенцията. Освен това Агенцията може да изиска преместването на своите архиви извън обекта от настоящото им местоположение в Обединеното кралство в помещенията на новия доставчик.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/03/2018 00:00
18/04/2018 23:59
N/A
26/04/2018 12:00
03/05/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 055-120751 Обявление за поръчка 20/03/2018 00:00