Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обучение на служители с ръководни функции
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
15/02/2018
Краен срок за получаване на оферти:
23/03/2018
Статус:
Затворена
Информация
MHA-1417
Обучение на служители с ръководни функции
Целта на ЕИБ е да избере между 4 и 6 доставчици на услуги, които да осигурят индивидуално и групово обучение на персонала с ръководни функции в ЕИБ, както и между 3 и 4 доставчици на услуги, които да осигурят майсторски класове за гореспоменатия персонал, за да бъдат подпомогнати да придобият обучителни умения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
15/02/2018 00:00
23/03/2018 23:59
27/03/2018 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Индивидуално обучение и обучение по екипи
Услугите включват осигуряването на индивидуални обучителни сесии и за екипи и взаимодействия с цел подкрепа на обучението на служители с ръководни функции.
Партида 2
Майсторски класове и семинари, които да подпомогнат служителите с управленски функции да придобият обучителни умения
Изискваната услуга ще включва осигуряването на 1-дневни обучителни майсторски класове за служителите на ЕИБ с управленски функции, за да могат да придобият основните обучителни умения и да имат възможност да ги упражняват в безопасна среда. Очаква се осигуряването на между 6 и 12 майсторски класове годишно за групи от 8 до 12 участници. Продължителността на всеки майсторски клас е 8 часа. Всеки майсторски клас ще бъде последван от семинар (активно обучение) с малки групи от 4 до 8 участници, въз основа на предишните придобити знания и той ще бъде съсредоточен основно върху практиката. Ще бъдат проведени най-много 2 семинара за активно обучение в рамките на 6 до 12 седмици след майсторския клас; всяко активно обучение ще е продължителност 4 часа.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 035-075341
Поправка
20/02/2018 00:00
2018/S 032-069086
Обявление за поръчка
15/02/2018 00:00