Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги за екологичния, климатичния и социалния сектори
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
07/02/2018
Краен срок за получаване на оферти:
23/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
PC-1458
Консултантски услуги за екологичния, климатичния и социалния сектори
ЕИБ стартира покана за участие в търг (ограничена процедура) с цел сключване на рамкови споразумения с доставчиците на услуги в областта на екологичния, климатичния и социалния сектори във всичките нейни държави на осъществяване на дейност, за предоставяне на подкрепа за проектите на Банката (по-специално тези за екологична и социална комплексна проверка, включително полови и човешки права и свързани с климата действия).
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Важни събития
07/02/2018 00:00
23/07/2018 23:59
26/03/2018 23:59
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Екологични и социални
Обособена позиция 1 — Екологични и социални: 1) Общи екологични; 2) Услуги по биоразнообразие и екосистеми; 3) Общи социални, включително насилствено преместване, права и интереси на уязвими населения, стандарти на труд, работно и обществено здраве, безопасност и сигурност; 4) Човешки права; 5) Полови; 6) Чувствителност на конфликти; 7) Ангажираност на заинтересованите лица.
Партида 2
Действия за климата
Обособена позиция 2 — Действия за климата: 1) Финансиране на климат с голямо влияние; 2) Скрининг на риска за климата и финансиране на адаптиране; 3) Интегриране на климата; 4) Оценка на риска за климата;
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 054-118665
Поправка
17/03/2018 00:00
2018/S 026-055833
Обявление за поръчка
07/02/2018 00:00