Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за подкрепа на дейности, свързани с политиката на ЕС за интегр...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
02/07/2013
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.C.2/SER/2013/0041.
Поръчка за услуги за подкрепа на дейности, свързани с политиката на ЕС за интегрирано крайбрежно управление и морско...
Комисията желае да сключи нов договор, който да обхваща предоставянето на услуги за подпомагане на отдел ГД ENV.C.2 за насърчаване на устойчивия растеж на морските и крайбрежните икономики и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси. Комисията възнамерява да възложи поръчка за:— административна и техническа подкрепа за координиране на експертните групи, срещи и дейности, свързани с морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление,— разработване на специфични документи, свързани с морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление,— обмен на най-добри практики и комуникационни дейности, които не са обхванати от други специфични договори.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
02/07/2013 00:00
N/A
26/08/2013 16:00
09/09/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 126-215104
Обявление за поръчка
02/07/2013 00:00