Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на място за Център за данни за възстановяване при срив и свързани у...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
07/02/2018
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
UCA-17/076
Предоставяне на място за Център за данни за възстановяване при срив и свързани услуги
Целта на тази покана за участие в търг е да сключи рамков договор с доставчик, за да наеме (приюти) място за защитен Център за данни (обект за възстановяване при срив) за нуждите на Генералния секретариат на Съвета (ГСС). Целта на договора е също да предоставя услуги от Центъра за данни относно обекта за възстановяване при бедствия (включително офис, стая за монтаж и стая за складиране). Днес, инфраструктурата на GSC работи в 2 центъра за данни, един в сградата „Justus Lipsius“ (Rue de la Loi 175 — 1048 Brussels, Belgium) и друг в сградата „LEX“ (145 Rue de la Loi — 1048 Brussels, Belgium). Двата центъра за данни са твърде близо един до друг и следователно беше стартирана настоящата покана за участие в търг за преместване на центъра за данни, намиращ се в сградата „LEX“ на новото място за възстановяване при срив. След поканата за участие в търг, ще бъде подписан рамков договор с първоначална продължителност от 4 години с възможност за 4 удължавания от по 1 година всяко.
Услуги
Ограничен
Отвори
Проверен
Най-икономично
Важни събития
07/02/2018 00:00
N/A
27/02/2018 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 026-055839
Обявление за поръчка
07/02/2018 00:00