Данни на покана за участие в търг

The time limit for receipt of tenders is extended until 16/04/2018. A corrigendum will be published soon in the OJ.
Заглавие:
Проучване за разработване и пилотно стартиране на система за прогнози в областта...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
09/02/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/04/2018
Статус:
Затворена
Информация
2018/RTD/A3/OP/PP-06581-2018
Проучване за разработване и пилотно стартиране на система за прогнози в областта на стратегическата информация за бъдещите...
Въз основа на проучването ще се разработи и стартира като пилотен проект операционна система за прогнози в областта на стратегическата информация за бъдещите рамкови програми за научни изследвания и иновации. Системата ще включва три модула: а) рамка от сценарии за стратегическа информация за програмите за научни изследвания и иновации на ЕС, с набор от сценарии, които ще служат като контекст за стратегическия анализ на съответните тенденции; б) методология и показатели за разпознаване, определяне и наблюдение на съответните нововъзникващи тенденции; в) пилотна методология за адаптиране на вариантите на политиката в областта на научните изследвания и иновациите към бъдещите потребности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/02/2018 00:00
N/A
N/A
16/04/2018 23:59
24/04/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 060-131599 Поправка 27/03/2018 00:00
2018/S 028-060075 Обявление за поръчка 09/02/2018 00:00