Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Контрол на спазването на нормативните изисквания в областта на околната среда, т...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
06/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
06C60/2017/M063
Контрол на спазването на нормативните изисквания в областта на околната среда, техническото оборудване и достъпността
Европейският парламент възнамерява да сключи за своя сметка и за сметка на участващите институции и органи: Европейска инвестиционна банка, Съвет на Европейския съюз, Център за преводи на органите на Европейския съюз, Европейска сметна палата (CCE),Съд на Европейския съюз (CJUE), Европейска комисия, договор за контрол на спазването на нормативните изисквания в областта на околната среда, техническото оборудване и техническите инсталации на недвижими имоти и достъпността и лесната употреба на застроената среда от хора с намалена подвижност. Създаването и поддържането на система за мониторинг на нормативната база за включените институции на ЕС е от съществено значение за поддържането на сертифициране по EMAS. Системата за мониторинг на нормативната база ще обхваща всички сгради, заемани от институциите на ЕС в столичен регион Брюксел (Белгия), в Люксембург и Страсбург (Франция).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/03/2018 00:00
01/06/2018 23:59
08/06/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 045-097479 Обявление за поръчка 06/03/2018 00:00