Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Договор за съвместна обществена поръчка за тръжен инспектор.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
06/08/2013
Краен срок за получаване на оферти:
25/09/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
CLIMA.B.1/SER/2013/0029.
Договор за съвместна обществена поръчка за тръжен инспектор.
Съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията („Регламент за тръжна продажба на квоти“), Комисията и държавите-членки трябва да посочат съвместно тръжен инспектор. Съвместният процес по възлагане на обществена поръчка се изпълнява съгласно съвместно действие по член 104, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и съвместна процедура по възлагане на обществена поръчка съгласно член 133, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1268/2012 и по съвместното споразумение за възлагане на обществени поръчки за тръжен инспектор, сключено между Комисията и държавите-членки (http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/documentation_en.htm).На тръжния инспектор ще бъде възложено да осъществява контрол и да докладва задачите, предвидени в член 25 от Регламента за тръжна продажба на квоти; по-специално, той ще контролира търговете, които се провеждат на всички тръжни платформи и ще докладва на Комисията относно правилното изпълнение на търговете от името на държавите-членки и на съответните държави-членки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
06/08/2013 00:00
N/A
25/09/2013 16:00
07/10/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 229-397055
Поправка
26/11/2013 00:00
2013/S 164-284881
Поправка
24/08/2013 00:00
2013/S 151-261908
Обявление за поръчка
06/08/2013 00:00