Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на ЕС в Колумбия
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
06/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-0603-DELCOLS-SER-FWC
Охранителни услуги за Делегацията на ЕС в Колумбия
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се представят, може да включват, освен останалото, осигуряване на охранителни услуги, „активни“ GPS/GPRS системи за наблюдение, алармени системи и CCTV системи.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/03/2018 00:00
20/09/2018 23:59
05/04/2018 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 045-097469
Обявление за поръчка
06/03/2018 00:00