Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление и работа с инфраструктура и ресторантьорски услуги
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
03/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
20/04/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO/018/17
Управление и работа с инфраструктура и ресторантьорски услуги
EUIPO, от свое име и от името на F4E, планира да сключи рамков договор за управлението и работата с инфраструктура и ресторантьорски услуги, включително банкети и услуги за срещи, предоставянето на вендинг машини и диспенсъри за вода, и други услуги и дейности, свързани с обекта на тази поръчка. Услугите ще се извършват основно в помещенията на възлагащия орган.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/03/2018 00:00
20/04/2018 13:00
26/04/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 049-106971
Поправка
10/03/2018 00:00
2018/S 044-095184
Обявление за поръчка
03/03/2018 00:00