Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултации в областта на ИКТ
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
24/02/2018
Краен срок за получаване на оферти:
18/04/2018
Статус:
Анулирано след публикуване
Информация
PROC/2018/04
Консултации в областта на ИКТ
Предоставяне на място на консултантски услуги в областта на ИКТ на три агенции на ЕС, със седалище във Франция
Услуги
Открита процедура
Анулирано след публикуване
Проверен
Цена
Важни събития
24/02/2018 00:00
18/04/2018 15:00
19/04/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 054-118657
Поправка
17/03/2018 00:00
2018/S 039-084301
Обявление за поръчка
24/02/2018 00:00