Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мониторинг на напредъка в националните инициативи за цифровизация на промишленос...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
31/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
04/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
2018/0002
Мониторинг на напредъка в националните инициативи за цифровизация на промишлеността - SMART 2018/0002
Докладването и мониторинга на развитието на национални инициативи за цифровизация са важен елемент от инициативата за цифровизация на европейската индустрия (DEI). Целта на това проучване е да изгради добре структуриран инструмент за събиране, мониторинг и анализ, обхващащ целия Европейски съюз. Този инструмент предоставя постоянни годишни доклади за цифровизацията и анализи на мерките в по-широката рамка на възникващи стратегии за цифров растеж, които са свързани с националните политики за иновации и индустрия за 3 години. Той следва основните линии на действие на DEI: подсилване на капацитета за иновации; регулаторна рамка; развитие на умения; и национална управленческа структура. Анализът ще обхваща пресичащи се елементи, които са общи за няколко държави членки и са важни от гледна точка на европейската добавена стойност. Анализът е придружен от подробни доклади от държавите, подчертаващи националните подходи за цифровизацията на промишлеността, политиките и инвестициите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/03/2018 00:00
04/05/2018 23:59
08/05/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 064-141556
Обявление за поръчка
31/03/2018 00:00