Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за Европейско партньорство за иновации относно водите
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
03/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/04/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.1/SER/2018/0003
Подкрепа за Европейско партньорство за иновации относно водите
Комисията възнамерява да възложи поръчка за създаване на нов секретариат за Европейското партньорство за иновации относно водите. Целта на секретариата на Европейското партньорство за иновации относно водите е да подпомага Европейската комисия по време на оперативния етап на Европейското партньорство за иновации относно водите. Общата отговорност за развитие на Европейското партньорство за иновации относно водите остава в рамките на Европейската комисия, под ръководството на ръководната група на Европейското партньорство за иновации относно водите. Дейностите ще се различават по своя характер и ще включват секретарски задачи, осъществяване на контакт със заинтересовани лица на различни равнища, подпомагане на ръководната група, усъвършенстване и поддръжка на съществуващите инструменти на Европейското партньорство за иновации относно водите (напр. уебсайта и конференция на Европейското партньорство за иновации относно водите) и разработване на инициативи като цяло.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
03/03/2018 00:00
16/04/2018 16:00
30/04/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 044-095214 Обявление за поръчка 03/03/2018 00:00