Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за приложимост за специализирана база данни, съдържаща всички вътрешни...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
11/07/2013
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
MARKT/2013/083/E.
Проучване за приложимост за специализирана база данни, съдържаща всички вътрешни правила и правила на Съюза за етикетиране на...
Целта на проучването е да оцени приложимостта на възможните опции за създаване на база данни, включваща всички задължителни изисквания на ЕС и национални изисквания при етикетирането на храните с оглед на улесняването на достъпа на крайните потребители до такава оповестена регулирана информация. Различните алтернативи, определени в проучването, ще бъдат използвани от Комисията при нейното обсъждане и оценка на създаването на такава база данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
11/07/2013 00:00
N/A
09/09/2013 23:59
19/09/2013 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 133-229453
Обявление за поръчка
11/07/2013 00:00