Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Публикации относно инициативите в областта на политиките на ЕС и методологическа...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
10/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/E/2018/004
Публикации относно инициативите в областта на политиките на ЕС и методологическа помощ за показателите
Основната цел на настоящата поръчка е да се анализират статистическите данни и да се изготвят: 1. годишна публикация в подкрепа на стратегията „Европа 2020“ или на инициативите в областта на политиките на ЕС след 2020 г.; 2. годишен доклад относно наблюдението на напредъка по постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР) в контекста на ЕС; 3. методологическа помощ за показателите; 4. подкрепа за адаптирането на набора от показатели.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/04/2018 00:00
28/06/2018 16:00
03/07/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 069-152346 Обявление за поръчка 10/04/2018 00:00