Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на разходите за предоставяне на услуги на едро за терминиране на гласови ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
15/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/04/2018
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2018/0014
Оценка на разходите за предоставяне на услуги на едро за терминиране на гласови повиквания във фиксираните мрежи в държавите от...
Общата цел на проучването е да се оценят ефективно направените разходи за предоставяне на услуги на едро за терминиране на гласови повиквания от операторите на фиксирани мрежи в ЕИП. Специфичните цели на проучването са 1) да се разработи BULRIC модел за разходите, за да се оценят ефективните разходи за предоставянето на услуги на едро за терминиране на гласови повиквания в ЕИП; 2) да се оценят тези разходи за общ оператор на фиксирана мрежа във всяка държава от ЕИП; 3) да се валидира моделът за разходите и неговите резултати заедно с националните регулаторни органи; 4) да се предостави техническа помощ относно модела за разходите по време на изготвянето на законодателни предложения от Комисията за европейска ставка за услуги за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
15/03/2018 00:00
16/04/2018 23:59
27/04/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 052-114411
Обявление за поръчка
15/03/2018 00:00