Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мониторинг на цифровата трансформация и ключовите базови технологии
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
23/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
04/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/043
Мониторинг на цифровата трансформация и ключовите базови технологии
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на 1 договор за услуги в контекста на действие на Европейската стратегия за ключови базови технологии (KETs). Общата цел на тази поръчка за услуги е по-нататъшното развитие и създаване на синергии между обсерваторията на KETs, инвентаризацията и картографирането на технологичните центрове на KETs и на мониторинга на цифровата трансформация (DTM) с цел систематичен анализ и мониторинг на нововъзникващите тенденции за цифрови и ключови базови технологии (KETs) чрез събирането, публикуването и разпространението на съответните данни и информация. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.4.1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/03/2018 00:00
29/04/2018 23:59
N/A
04/05/2018 15:00
07/05/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 070-154231 Поправка 11/04/2018 00:00
2018/S 058-127235 Обявление за поръчка 23/03/2018 00:00