Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Развитие на рамка на ЕС за оценка на общото влияние на превенцията за здраве и б...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
16/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/040
Развитие на рамка на ЕС за оценка на общото влияние на превенцията за здраве и безопасност на работа (OSH) върху...
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на поръчка за услуги за проучване, целящо да подобри изпълнението на стандартите за здраве и безопасност на работа (OSH) в строителния сектор. Общата цел е секторът да работи при безопасни и здравословни условия, сравними с други сектори на икономиката. Изпълнението на OSH мерки носи ползи за работниците, фирмите и обществото. Това проучване ще разглежда само микроикономическите ползи от изпълнението, т.е. ползите за икономическата производителност на фирмите. Конкретна цел е да се представи ясна картина на съществуващите инициативи за OSH превенция в държавите — членки на ЕС, които разглеждат общото влияние на OSH превенцията върху производителността на строителните фирми. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/03/2018 00:00
02/05/2018 11:00
03/05/2018 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 053-116451
Обявление за поръчка
16/03/2018 00:00