Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Интегрирани комуникационни услуги, услуги за управление на събития и услуги за у...
Възлагащ орган:
European Agency for the operational management of large-scaleITsystemsin the are...
Дата на публикация в TED:
16/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
23/04/2018
Статус:
Затворена
Информация
LISA/2018/OP/01
Интегрирани комуникационни услуги, услуги за управление на събития и услуги за управление на пътувания
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се получат: — по обособена позиция 1 (интегрирани комуникационни услуги) широк набор от услуги в областта на интегрираната комуникация, както за външни, така и за вътрешни заинтересовани лица, свързани с eu-LISA, — по обособена позиция 2 (услуги за управление на събития) широк набор от действия за управление на събития и организирани събития. с допълнителен капацитет от страна на потенциалния изпълнител да предоставя услуги за управление на пътувания за външни участници, поканени на различни събития на eu-LISA, и — по обособена позиция 3 (услуги за управление на пътувания) широк набор от услуги в областта на пътуванията, организирането на пътувания — основно самолетни билети, билети за влак по европейски маршрути, наем на леки автомобили, трансфери с таксиметрови автомобили и резервации в хотели за членове на персонала на eu-LISA от офисите в Талин, Страсбург и Брюксел и други възможни места.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
16/03/2018 00:00
23/04/2018 17:00
27/04/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Интегрирани комуникационни услуги
Получаване на широк набор от услуги в областта на интегрираната комуникация, както за външни, така и за вътрешни заинтересовани лица, свързани с eu-LISA.
Партида 2
Услуги за управление на събития
Получаване на широк набор от действия за управление на събития и организирани събития, с допълнителен капацитет от страна на потенциалния изпълнител да предоставя услуги за управление на пътувания за външни участници, поканени на различни събития на eu-LISA.
Партида 3
Услуги за управление на пътувания
Получаване на широк набор от услуги в областта на пътуванията, организирането на пътувания — основно самолетни билети, билети за влак по европейски маршрути, наем на леки автомобили, трансфери с таксиметрови автомобили и резервации в хотели за членове на персонала на eu-LISA от офисите в Талин, Страсбург и Брюксел и други възможни места.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 053-116449
Обявление за поръчка
16/03/2018 00:00