Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Координиране на Европейската седмица на мобилността.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
17/07/2013
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.F.2/SER/2013/0043.
Координиране на Европейската седмица на мобилността.
Целта на тази покана за участие в търг е да може Европейската комисия да осигури координиране на европейско ниво на Европейската седмица на мобилността. Ролята на координирането на европейско ниво е да се насърчи участието и да се улесни изпълнението на мероприятието от местните органи в целия ЕС, чрез:— управление на годишния проектен цикъл, т.е. от предлагане на „темата“, през разработване на комуникационни средства и промоционална стратегия, координиране на съответните заинтересовани лица, справяне с процедурата по регистриране (включително гарантиране, че ще се спазват етичните правила) до обобщаване на резултатите и управление на процедурата по възлагане,— гарантиране на координирането на програмата на европейско ниво (т.е. сред координаторите на национално ниво, гарантиране на участващите страни и на Европейската комисия, включително на кампанията на Европейската комисия „Do the Right Mix“ (http://www.dotherightmix.eu), която допълва Европейската седмица на мобилността),— поддържане и подпомагане на действаща мрежа от координатори на национално ниво, т.е. организиране на редовни координационни срещи, съвместно организиране с Европейската комисия на годишен семинар за създаване на възможности и обмен на добри практики, поддържане на работни взаимоотношения със съответните органи на национално и местно ниво.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
17/07/2013 00:00
N/A
09/09/2013 16:00
23/09/2013 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 137-237150
Обявление за поръчка
17/07/2013 00:00