Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Покана за участие в търг № Chafea/2017/Health/01 относно измерението на ЕС за пр...
Възлагащ орган:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Дата на публикация в TED:
22/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
Chafea/2017/Health/01
Покана за участие в търг № Chafea/2017/Health/01 относно измерението на ЕС за предотвратяване на вредите от употребата на алкохол с цел...
С цел намаляване на вредите от употребата на алкохол в ЕС CHAFEA се нуждае от редовни услуги в подкрепа на действията на държавите — членки на ЕС, в тази област. Тази услуга е необходима, за да се предприемат последващи действия в отговор на стандартизираното европейско проучване относно алкохола през 2018/2019 г., за да се подпомогне изграждането на капацитет на държавите членки в областта на политиката за алкохола и за да се подготвят условията за пилотното изпълнение на кратки интервенции в областта на употребата на алкохол (ABI).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/03/2018 00:00
15/06/2018 23:59
26/06/2018 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 096-217871 Поправка 23/05/2018 00:00
2018/S 064-141519 Поправка 31/03/2018 00:00
2018/S 057-125183 Обявление за поръчка 22/03/2018 00:00