Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за разработването и управлението на случайни контролирани опити по лини...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
05/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/H2020/2018/005
Подкрепа за разработването и управлението на случайни контролирани опити по линия на INNOSUP-06-2018
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на един договор за услуги в контекста на действие INNOSUP-06-2018. От изпълнителя се изисква да предостави помощни услуги, свързани с разработването, методите за подбор и анализа на резултатите от проектите за RCT (случайни контролирани опити), финансирани по INNOSUP-06-2018. Дейността е разделена на четири работни пакета и тя ще се провежда на различни етапи преди и по време на изпълнението на проектите, избрани по покана „INNOSUP-06-2018“: Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.4.1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/04/2018 00:00
14/05/2018 15:00
15/05/2018 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 070-154232
Поправка
11/04/2018 00:00
2018/S 066-146022
Обявление за поръчка
05/04/2018 00:00