Данни на покана за участие в търг

PLEASE do NOT wait until the last hours to submit your offer today. Do you have a registered PIC? - this takes time. If you still have issues then please send an email to DIGIT-EPROCUREMENT-SUPPORT@ec.europa.eu AND copy procurement@enisa.europa.eu
Заглавие:
Услуги по организиране на събития и управление на срещи
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
12/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENISA F-RED-18-T13
Услуги по организиране на събития и управление на срещи
ENISA отправя покана за представяне на оферти относно осигуряването на помощни услуги за мероприятия за срещи в помещенията на ENISA или в помещения на трети страни (нежилищни). Организирането на мероприятия изисква осигуряването на помощ за ENISA във връзка с услуги, свързани с конференции като заседателни зали, местни доставчици на ресторантски услуги, доставчици на самолетни билети, пътнически агенти, местни доставчици на услуги по кетъринг, местна техническа подкрепа, приемни съоръжения, техническо оборудване, изработване на баджове, боравене с регистрациите и, евентуално, услуги по устен превод.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/05/2018 00:00
15/06/2018 23:59
18/06/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 090-201121
Обявление за поръчка
12/05/2018 00:00