Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Външна подкрепа за потребителите на Евростат
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
29/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/B/2018/005
Външна подкрепа за потребителите на Евростат
Тази покана за участие в търг обхваща дейности, свързани с външната подкрепа за потребителите на Евростат, в следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на испански език; Обособена позиция 2: Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на немски език; Обособена позиция 3: Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на английски език; Обособена позиция 4: Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на френски език; Обособена позиция 5: Централна потребителска поддръжка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/05/2018 00:00
29/06/2018 16:00
02/07/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на испански език
Обемът на общия пазар се оценява на 3 200 запитвания през максималната продължителност на поръчката (48 месеца). Ще бъдат проведени курсове за обучение на годишна база, което се равнява на 20 курса за обучение на потребители за максималната продължителност на поръчката (48 месеца).
Партида 2
Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на немски език
Обемът на общия пазар се оценява на 8 000 запитвания през максималната продължителност на поръчката (48 месеца). Ще бъдат проведени курсове за обучение на годишна база, което се равнява на 20 курса за обучение на потребители за максималната продължителност на поръчката (48 месеца).
Партида 3
Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на английски език
Обемът на общия пазар се оценява на 12 000 запитвания през максималната продължителност на поръчката (48 месеца). Ще бъдат проведени курсове за обучение на годишна база, което се равнява на 20 курса за обучение на потребители за максималната продължителност на поръчката (48 месеца).
Партида 4
Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на френски език
Обемът на общия пазар се оценява на 4 000 запитвания през максималната продължителност на поръчката (48 месеца). Ще бъдат проведени курсове за обучение на годишна база, което се равнява на 20 курса за обучение на потребители за максималната продължителност на поръчката (48 месеца).
Партида 5
Централна потребителска поддръжка
Обемът на поръчката се оценява на 245 човекодни за срок от една година, което се равнява на 980 човекодни за максималната продължителност на поръчката (4 години).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 100-227489
Обявление за поръчка
29/05/2018 00:00