Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Договор за RPAS с голяма издържливост и широк обхват
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
16/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/1/2018
Договор за RPAS с голяма издържливост и широк обхват
Целта е да се предоставят услуги за наблюдение чрез дистанционно управляеми летателни системи (RPAS) в подкрепа на изпълнението на функциите на бреговата охрана. Те трябва да имат високо ниво на стациониране и достъпност, което трябва да позволи на ЕАМБ да предложи оперативна способност и да осигури допълнителни потоци на данни за държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, за Европейската комисия, агенции на Европейския съюз и правителствени организации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/03/2018 00:00
10/05/2018 23:59
14/05/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 053-116450
Обявление за поръчка
16/03/2018 00:00