Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за предоставяне на временно нает персонал за Делегацията на Ев...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
20/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-596-DELAUTV-SER-FWC
Поръчка за услуги за предоставяне на временно нает персонал за Делегацията на Европейския съюз към Международните организации...
Целта на тази поръчка е да се предостави временно нает персонал (мъже/жени) за Делегацията на ЕС във Виена. Временният персонал се свиква за изпълнение на задачи, съответстващи на различни нива. Моля, направете справка с тръжните документи, достъпни в раздел I.3.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/04/2018 00:00
07/06/2018 23:59
18/06/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 077-170689
Обявление за поръчка
20/04/2018 00:00