Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Азербайджан
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
31/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-613-DELAZEB-SER-FWC
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Азербайджан
Делегацията на Европейския съюз в Азербайджан възнамерява да сключи рамков договор за услуги с един изпълнител, специализиран в защитата на лица и имущество (офисите, резиденцията и жилищата на Делегацията). Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
31/03/2018 00:00
28/08/2018 23:59
16/05/2018 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 064-141550
Обявление за поръчка
31/03/2018 00:00