Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ за оценка на напредъка при изпълнение на член 7 от Директивата ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
05/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
21/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C3/2018/447/02
Техническа помощ за оценка на напредъка при изпълнение на член 7 от Директивата за енергийна ефективност (ДЕЕ) и подготовка за...
Осигуряване на техническа помощ за подкрепа на комисията при оценка на изпълнението на член 7 от ДЕЕ и нейното Приложение V за текущия период на задължения 2014—2020 г., по-конкретно мониторинг на напредъка при постигане на националните изисквания за икономия на енергия съгласно член 7 до 2020 г. във всички държави членки, включително конкретна оценка на ефективността на Схемите за задължения за енергийна ефективност (EEOS), инструмента на политиката по подразбиране от член 7 на ДЕЕ. Поръчката ще включва и техническа помощ в подкрепа на комисията във връзка с подготовката за изпълнение на политиката с оглед на новия период за задължения 2021—2030 г. чрез подпомагане за актуализирането на обяснителната бележка за член 7 от ДЕЕ, за да се отразят преработените разпоредби на член 7 и свързаното Приложение V, които бяха внесени с предложението на комисията за изменената ДЕЕ и също така наредбата за управление.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/06/2018 00:00
21/08/2018 23:59
23/08/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 105-238730
Обявление за поръчка
05/06/2018 00:00