Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за калибриране и поддръжка на електронни дозиметри и поддръжка...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
24/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
08/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER/D3/2018-144-01
Поръчка за услуги за калибриране и поддръжка на електронни дозиметри и поддръжка на свързаните хардуер и софтуер, включително...
Около 200 служители от различни отдели на Европейската комисия, работещи в Люксембург, са изложени професионално на йонизираща радиация в процеса на своята работа. По европейските и националните регламенти за радиационна защита (реф. Директива на Съвета 2013/59/Евратом, известна също като „Директива за основни норми за безопасност“), работодателят отговаря за изпълнение на мерки за защита от радиация на работното място за своите работници. Сектор „Защита на здравето“ към отдел „Радиационна защита и ядрена безопасност“ в Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия изпълнява систематичен контрол на излагането на радиация на работното място. Следователно Комисията притежава набор от електронни лични дозиметри (EPD) и съответна регистрационна система, състояща се от четци за дозиметри, сървър, работни станции и база данни. Целта на тази поръчка е да се поддържа наборът от EPD, закупени в предишни години, в добро работно състояние и калибрирани.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/03/2018 00:00
08/05/2018 16:00
14/05/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 059-129467
Обявление за поръчка
24/03/2018 00:00