Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за организиране на обучение по съдебна цифрово-техничес...
Възлагащ орган:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Дата на публикация в TED:
27/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
OLAF/D1/84/2018
Рамков договор за услуги за организиране на обучение по съдебна цифрово-техническа експертиза и анализи (DFAT)
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се предостави на Европейската комисия (OLAF) рамков договор за разработване, планиране, организиране и оценяване на курсове за обучение по съдебна цифрово-техническа експертиза и анализи за персонала, който работи в националните и регионалните администрации. Това обучение следва да предостави на националните експерти в областта на съдебната експертиза достъп до процедури на сертифициране, които са признати и акредитирани на международно равнище.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/03/2018 00:00
16/05/2018 23:59
18/05/2018 10:15
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 060-131593
Обявление за поръчка
27/03/2018 00:00