Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Анализ на въздействието на изгарянето на твърди битови отпадъци върху качеството...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
31/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
03/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.3/SER/2018/0005
Анализ на въздействието на изгарянето на твърди битови отпадъци върху качеството на атмосферния въздух в Централна и Източна...
Основната цел на проекта е да се оцени приноса на изгарянето на твърди битови отпадъци за замърсяването, по-специално на прахови частици, но също така и на бензо(а)пирен (B(a)P), по региони. Въз основа на тези резултати поръчката следва да оцени необходимостта от и възможностите за действие на местно, регионално, национално ниво и на равнище ЕС, както и за разработване на стратегия за намаляване на тези стратегии. Размерът на проекта не позволява провеждане на изследвания във всички държави членки, така че той ще се съсредоточи само върху Унгария и Румъния, и ще се основава на предишния опит от Германия. Научните изследвания трябва да бъдат подкрепени с реални измервания, които трябва да се проведат в Унгария и Румъния по време на отоплителния сезон (ноември—март). Измерванията трябва да се основават на универсални, усъвършенствания и възможно най-съвременни изследователски методи, като напр. точни мобилни и/или преносими датчици и дронове, оборудвани с датчици. Планира се измерванията да продължат 2 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
31/03/2018 00:00
03/05/2018 16:00
17/05/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 064-141553
Обявление за поръчка
31/03/2018 00:00