Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на подкрепа за потребителската готовност за публи...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
16/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
696/PP/2018/FC
Рамков договор за предоставяне на подкрепа за потребителската готовност за публично регулирана услуга (SPUR)
Настоящата покана за участие в търг се отнася до предоставянето на подкрепа за потребителската готовност за публично регулирана услуга (SPUR). Сключеният рамков договор за услуги ще продължи максимум 48 месеца и ще бъде съсредоточен основно върху дейностите за повишаване на осведомеността. Това включва също така и разработването на специфични документи, свързани с потребителския сегмент за PRS, както и предоставянето на подкрепа на Комисията за различни работни групи и разработването на лабораторни инструменти за потребителския сегмент за PRS в помещения на Европейската комисия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Най-икономично
Условия за участие
Следва да се отбележи, че в съответствие с Решение № 1104/2011 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“, оферентите трябва да бъдат установени в държава — ползвател на PRS, както е определено в член 2, буква а) от гореспоменатото решение. Това се отнася и за подизпълнителите.В допълнение към това, за да има право да изиска референтните документи от раздел 1.4.2) от тръжната спецификация, дефинирана като собствена информация, към формуляра за искане, предоставен съгласно приложение 6.10 към тръжните спецификации, оферентът трябва да приложи и попълнено споразумение за неразкриване на информацията (NDA), вж.приложение 6.11 и разрешение на SAB за обработка на информация за PRS към тази конкретна покана за участие в търг (ITT).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/01/2019 00:00
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 011-020554
Обявление за поръчка
16/01/2019 00:00