Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 17/071 - Медиен мониторинг, медиен анализ и свързани услуги
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
30/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
05/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
UCA 17/071
UCA 17/071 - Медиен мониторинг, медиен анализ и свързани услуги
Целта на този рамков договор е да се допълни резултата от екипа по медиен мониторинг на Генералния секретариат на Съвета (ГСС) и да се подпомогне при усилията му за вземане на решения чрез осигуряване на уместен мониторинг на новини и медии, медиен анализ и други свързани услуги за своите потребители и заинтересовани страни навременно и в подходящ формат. Това ще изисква тясно сътрудничество между възложителя и ГСС , като възложителят проектира и непрекъснато променя своята работа спрямо специфичните и развиващи се нужди на ГСС.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/03/2018 00:00
05/07/2018 23:59
23/04/2018 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 063-138824
Обявление за поръчка
30/03/2018 00:00