Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор с повторно стартиране на търг за организиране на координирани дей...
Възлагащ орган:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Дата на публикация в TED:
13/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
Chafea/2017/CP/02
Рамков договор с повторно стартиране на търг за организиране на координирани дейности за безопасност на потребителските...
Целта на настоящата процедура за рамков договор е да се наеме изпълнител, който ще отговаря за „Организиране на координирани дейности за безопасността на потребителските продукти в държавите от ЕС и ЕИП/ЕАСТ“. Изпълнителят ще отговаря за: — общото координиране и логистична организация за специфични за продукта и хоризонтални дейности, включително всички необходими срещи по време на проекта; — общото координиране на процеса по тестване на продукта, включително идентификация и избор на подходящи лаборатории; — предоставянето на техническа експертиза и съвети в подкрепа на работата на националните органи за наблюдение на пазара; — докладването, предаването и разпространението на резултата от дейностите до всички релевантни заинтересовани лица.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
13/04/2018 00:00
28/06/2018 23:59
11/07/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 072-158612 Обявление за поръчка 13/04/2018 00:00