Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Научни изследвания със свободен достъп в Европа - Европейска платформа за свобод...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
31/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
25/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
2017/RTD/A6/PP-06481/2017
Научни изследвания със свободен достъп в Европа - Европейска платформа за свободен достъп до публикации
Тази покана за участие в търг се отнася за създаването на платформа за публикуване на научни статии като услуга за бенефициерите по „Хоризонт 2020“. Платформата ще предостави място за публикуване със свободен достъп без разходи за бенефициерите по „Хоризонт 2020“. Платформата ще управлява целия процес на публикуване — от подаване до публикуване, коригиране и съхраняване след публикуването на оригинални статии, произтичащи от финансирането по „Хоризонт 2020“, и ще въведе отворена система за партньорски проверки. Също така ще хоства и предварителните разпечатки. Публикуваните статии и хостваните предварителни разпечатки ще бъдат свободно достъпни за всички изследователи и граждани. Оферентите се приканват да адаптират съществуващо инфраструктурно решение за публикуване към изискванията на Европейската комисия, да разработят процеси и политики за управление на платформата като услуга, да се ангажират с комуникационни дейности за платформата и да управляват услугата и да публикуват статии в платформата. Поръчката е за рамков договор с продължителност 4 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
31/03/2018
N/A
N/A
25/05/2018 00:00
04/06/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 095-214660 Поправка 19/05/2018
2018/S 064-141558 Обявление за поръчка 31/03/2018