Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за МСП от веригата за доставка на минерали при комплексна проверка - Фа...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
10/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
676/PP/GRO/SME/18/F/103
Подкрепа за МСП от веригата за доставка на минерали при комплексна проверка - Фаза на изпълнение (конфликтни минерали)
Целта на поръчката ще се постигне чрез:— Изпълнение на многоезикова, онлайн мярка за подкрепа на МСП (работен пакет 1), позволяваща обучение на бъдещите обучаващи и изграждане на капацитет на МСП, възнамеряващи да влязат в съответствие с насоките на OECD за комплексна проверка; — Създаване на мрежи от организации (работен пакет 2), които ще поемат предоставената онлайн мярка за подкрепа на МСП и ще се обвържат с обучение на европейските МСП и последващо промотиране на инструмента;— Изпълнение на комуникационната стратегия за промотиране на онлайн мярката за подкрепа на МСП между ключовите заинтересовани лица, представляващи европейския бизнес, МСП, НПО, органите от държавите — членки на ЕС и международните институции (работен пакет 3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/07/2018 00:00
10/09/2018 16:00
12/09/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 130-295593
Обявление за поръчка
10/07/2018 00:00