Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на застраховка за сигурност на данните в облака
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
28/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
18.CSD-IT.OP.131
Рамков договор за предоставяне на застраховка за сигурност на данните в облака
Целта на рамковия договор, който ще бъде сключен, е осигуряване на консултантски услуги в областта на защитата на компютърни данни, съхранявани и обработвани от доставчици на комерсиални облаци и доставчици на PaaS и SaaS (Platform or Software-as-a-Service (Платформа или Софтуер като услуга) решения, с цел предоставяне на EDA на застраховка за съответствие с приложимите закони и стандарти за контрол на институциите в ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/04/2018 00:00
12/06/2018 17:00
14/06/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 083-185939 Обявление за поръчка 28/04/2018 00:00