Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на бариерите за влизане на пазарите за енергия на дребно
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
13/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
12/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER/B3/2018-313
Проучване на бариерите за влизане на пазарите за енергия на дребно
Обектът на поръчката е предоставяне на подробен сравнителен анализ на икономическите бариери за влизане на пазарите на дребно за електричество и газ в ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/04/2018 00:00
12/07/2018 16:00
16/07/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 072-158631
Обявление за поръчка
13/04/2018 00:00