Данни на покана за участие в търг

Tender specifications updated (summary table on page 5) - Corrigendum 1// Deadline for tenders and opening date postponed - Corrigendum 2. Deadline for tenders postponed until 22.5 - Corrigendum 3
Заглавие:
Рамков договор за услуги за предоставянето на ИТ услуги за ИТ приложения на Евро...
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
31/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
22/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2017/09
Рамков договор за услуги за предоставянето на ИТ услуги за ИТ приложения на Европейската агенция по химикали (ECHA), свързани с...
Поканата за участие в търг е насочена към сключване на рамков договор за услуги за следните ИТ услуги: консултантски и управленски услуги, услуги по разработване и поддръжка на софтуер, услуги по управление на приложения и ADSM, услуги за звено за обслужване и услуги по софтуерна глобализация. Приложенията, които попадат в обхвата, включват облачни услуги за ECHA, REACH-IT, IUCLID, CHESAR, инструменти за експозиция и Odyssey. Обхватът на рамковия договор за услуги ще даде възможност и за създаването на нови, все още несъществуващи софтуерни системи или адаптиране към новите модели за доставка (напр. преминаването към използване на ИО), свързани с ИТ решения, услуги и технологии в обхвата на този рамков договор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
31/03/2018 00:00
22/05/2018 17:00
28/05/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 090-201125 Поправка 12/05/2018 00:00
2018/S 084-189072 Поправка 02/05/2018 00:00
2018/S 064-141510 Обявление за поръчка 31/03/2018 00:00