Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
18/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
09/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
PR/2018-09-SEC/ATH
Услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията на Дома на ЕС в Атина, Гърция
Услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията на Дома на ЕС в Атина, Гърция. Обособена позиция 1: Европейски парламент, Liason Office (EPLO), 8 Amalias Avenue, 105 57, Athens, Гърция. Обособена позиция 2: Европейска комисия, Representation in Greece, Vassilissis Sofias 2, 106 74 Athens, Гърция. Обособена позиция 3: Европейска комисия, Structural Reform Support Service (SRSS) of the European Commission in Greece, 132 Pireus Avenue, 118 54 Athens, Гърция.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Важни събития
18/04/2018 00:00
09/07/2018 17:00
18/05/2018 17:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Обособена позиция 1: Европейски парламент, Liason Office, 8 Amalias Avenue, 105 57, Athens, Гърция Представителството на Европейската комисия в Гърция, Атина, което ще действа също от името на Бюрото за връзка на Европейския парламент (EPLO), търси услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията на Бюрото за връзка на Европейския парламент (EPLO) в Атина, 8 Amalias Avenue. Целта е осигуряването на услуги на униформени и обучени, невъоръжени охранители, които да изпълняват рутинни задължения по защита и контрол на достъпа и услуги по посрещане/обслужване на телефонна централа.
Партида 2 Обособена позиция 2: Европейска комисия, Representation in Greece, Vassilissis Sofias 2, 106 74 Athens, Гърция Представителството на Европейската комисия в Гърция, Атина, търси услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията си в в Атина, Vassilissis Sofias 2. Целта е осигуряването на услуги на униформени и обучени, невъоръжени охранители, които да изпълняват рутинни задължения по защита и контрол на достъпа и услуги по посрещане/обслужване на телефонна централа.
Партида 3 Обособена позиция 3: Европейска комисия, Structural Reform Support Service (SRSS) of the European Commission in Greece, 132 Pireus Avenue, 118 54 Athens, Гърция Представителството на Европейската комисия в Гърция, Атина, което ще действа също от името на Служба за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия в Гърция, търси услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията на SRSS в Атина, 132 Pireus Avenue. Целта е осигуряването на услуги на униформени и обучени, невъоръжени охранители, които да изпълняват рутинни задължения по защита и контрол на достъпа и услуги по посрещане/обслужване на телефонна централа.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 075-166096 Обявление за поръчка 18/04/2018 00:00