Данни на покана за участие в търг

The Price schedules V2 with a minor change in the cells format has been loaded in the document library
Заглавие:
Доставка на оборудване за излъчване и свързани услуги за подновяване на аудиовиз...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
06/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
05/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2018/232
Доставка на оборудване за излъчване и свързани услуги за подновяване на аудиовизуалната инфраструктура на Европейския парламент
Аудиовизуалното звено на Европейски парламент планира да възложи обществена поръчка за доставката на оборудване за излъчване и свързани услуги за подновяване на аудиовизуалната инфраструктура в Страсбург и Брюксел. Има 4 отделни обособени позиции: — обособена позиция 1: Инфраструктура за излъчване и свързани услуги за аудиовизуално изготвяне, — обособена позиция 2: Разширяване на съществуващата IP инфраструктура и контролна система, мрежово оборудване и свързани услуги за аудиовизуалното изготвяне, — обособена позиция 3: Видео сървър, съхранение, монтажно оборудване и свързани услуги за аудиовизуално изготвяне, — обособена позиция 4: Разглобяване и преместване на оборудване, допълнително окабеляване и свързани услуги за аудиовизуалната инфраструктура. Аудиовизуалната служба желае да поднови своята аудиовизуална инфраструктура в Страсбург и Брюксел, за да се постигнат следните цели: — подобряване на нейните производствени съоръжения, — модернизиране на нейните производствени методи и работни потоци. Новите системи ще се интегрират в текущите системи.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
06/06/2018 00:00
05/09/2018 12:00
14/09/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Инфраструктура за излъчване и свързани услуги за аудиовизуално изготвяне
Доставката на инфраструктурно оборудване за излъчване се отнася за: — Централно техническо оборудване, — оборудване за главен контрол и предаване, — мултимедийно оборудване за слабо медийно отразяване, и — свързани услуги: монтиране, интегриране и поддръжка.
Партида 2
Разширяване на съществуващата IP инфраструктура и контролна система, мрежово оборудване и свързани услуги за аудиовизуалното...
Тази обособена позиция важи за разширяването на съществуваща IP инфраструктура плюс командно и контролно ниво. Оферентът ще гарантира съвместимостта на системата, която предлага, със съществуващата система и оборудване, които вече се използват. По-конкретно оферентът ще се съсредоточи върху разширяване на командната и контролната инфраструктура в съответствие със съществуващото оборудване в Европейския парламент и ще гарантира развитие на софтуера на съществуващите версии, за да гарантира съгласуваност спрямо съществуващите функции.
Партида 3
Видео сървър, съхранение, монтажно оборудване и свързани услуги за аудиовизуално изготвяне
Тази оферта се отнася за доставки и разработване на видео платформа със съответно хранилище, система за управление на съдържанието (управление на производствени активи), монтажно оборудване и свързани услуги: монтиране, разгръщане и поддръжка.
Партида 4
Разглобяване и преместване на оборудване, допълнително окабеляване и свързани услуги за аудиовизуалната инфраструктура
Тази оферта се отнася до разглобяване и преместване на оборудване за излъчване, кабели, конектори, аксесоари и услуги по окабеляване.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 106-240970
Обявление за поръчка
06/06/2018 00:00