Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Превод на уведомления и други текстове съгласно Рамкова директива 2002/21/ЕО (из...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
30/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2018/1014
Превод на уведомления и други текстове съгласно Рамкова директива 2002/21/ЕО (изменена с Директива 2009/140/ЕО) и съгласно съответните...
Целта на рамковия договор, който ще бъде възложен, е да се получат преводачески услуги, свързани с прилагането на регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщителни мрежи и услуги. Обхванатите от предложения рамков договор за услуги задачи включват превод на английски (UK) език от други официални езици на ЕС: i) на уведомления за проектни регулаторни мерки, представени на Комисията от националните регулаторни органи съгласно чл. 7 от Рамковата директива; и ii) на всякакви други съответни текстове и кореспонденция между Комисията и националните регулаторни органи относно уведомленията и приложимите процедури.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/05/2018 00:00
02/07/2018 14:00
04/07/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 101-230006
Обявление за поръчка
30/05/2018 00:00