Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на професионални застрахователни услуги с комисионна
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
26/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
2018/EJ/01/PO
Предоставяне на професионални застрахователни услуги с комисионна
Обхватът на тази открита процедура за обществена поръчка е предоставянето на професионални застрахователни услуги с комисионна на Евроюст и Европейската агенция по лекарствата, както е описано в документите за обществена поръчка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/04/2018 00:00
29/05/2018 15:00
30/05/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 081-180374
Обявление за поръчка
26/04/2018 00:00