Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Програма за обмен на експерти по гражданска защита
Възлагащ орган:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Дата на публикация в TED:
04/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
21/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
ECHO/A2/SER/2018/12
Програма за обмен на експерти по гражданска защита
В съответствие с настоящите спецификации, оферентът трябва да организира обмен за най-малко 450 експерти, като увеличи максимално броя на участващите държави и разнообразието на обменената техническа експертиза, с първоначален срок на продължителност от 24 месеца. Минимум 375 експерти ще дойдат от участващите държави. Броят на обмен на експерти от одобрените за участие трети държави трябва да бъде минимум 50 места и максимум 75 места.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
04/05/2018 00:00
21/06/2018 23:59
28/06/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 086-192627
Обявление за поръчка
04/05/2018 00:00